en English

Description

Sekuyiso lesosokhathi kulomnyaka sikhipha unyawo ku 3rd annual Ugu maskandi festival.

Ubani owathi uMskandi owabesilisa kuphela!

Get ready for the 3rd Annual Ugu Maskandi festival on the 30th of September 2023 at the Ugu Sport and Leisure Centre in Margate.

Gallery

Long Description

Sekuyiso lesosokhathi kulomnyaka sikhipha unyawo ku 3rd annual Ugu maskandi festival.

Ubani owathi uMskandi owabesilisa kuphela!

Get ready for the 3rd Annual Ugu Maskandi festival on the 30th of September 2023 at the Ugu Sport and Leisure Centre in Margate.

Top